Contactgegevens

Brandveiligheidsgroep

Sperwerkamp 28

3972 WE Driebergen

 

T  0343 55 44 79

M  06 36 56 91 79

E  info@brandveiligheidsgroep.nl

Advies

Heeft u een vraagstuk over brandveiligheid? Wij bezoeken u vrijblijvend als u van gedachten wilt wisselen over de mogelijkheden voor uw organisatie. Samen met u kunnen we uw specifieke vraagstuk of alle aspecten van brandveiligheid in uw organisatie bekijken. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt om het vereiste of door u gewenste veiligheidsniveau te bereiken. In beginsel richten wij ons vaak eerst op het beoordelen of het opstellen van beleid. Vanuit die basis komen vanzelf de installaties, veiligheidsdocumenten en het beheer aan bod.

Intermediair
Als adviseur willen wij u onafhankelijk advies kunnen geven. Om die reden besteden wij de levering van producten, die voortkomen uit ons advies, uit aan derden. Als centraal aanspreekpunt voor u en de leveranciers kunnen wij de processen bewaken en beide partijen passend begeleiden. In het adviestraject stellen wij het belang van onze opdrachtgever voorop. In de praktijk kan dit betekenen dat bijvoorbeeld blusmiddelen van jaarlijkse naar tweejaarlijkse controle gaat, brandwerende afdichtingen slechts van één kant worden uitgevoerd of BHV’ers ‘slimmer’ worden opgeleid.

Voor leveranciers
Bent u een leverancier van producten en/ of diensten op het gebied van (brand)veiligheid? Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen. Wij garanderen onze relaties totaalzorg op dit gebied en werken daartoe samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Om het voordeel van onder andere reiskostenbesparing door het hele land te kunnen bieden, bouwen wij ons leveranciersbestand graag verder uit.

Samenwerking binnen ons concept is afhankelijk van een aantal selectiecriteria en zodoende niet vanzelfsprekend. 

Geen resultaten