Contactgegevens

Brandveiligheidsgroep

Sperwerkamp 28

3972 WE Driebergen

 

T  0343 55 44 79

M  06 36 56 91 79

E  info@brandveiligheidsgroep.nl

Beheer

Na het inrichten van de veiligheidsorganisatie heeft uw organisatie het gewenste veiligheidsniveau behaald. Het behouden van dit veiligheidsniveau is een doorlopend proces. In veel organisaties raakt het beheer van de veiligheidsdocumenten en -installaties achterop, omdat het primaire werkproces voorrang heeft. Voor grotere organisaties geldt vaak dat het beheer tijdrovend is en er om die reden een FTE voor vrijgemaakt wordt. Met onze online beheertool spaart u deze uren uit en blijft het veiligheidsniveau op peil.  

Online
Onze online beheertool Log IP is bedoeld voor bedrijfsveiligheid in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan brandveiligheid, maar ook aan keuringen van apparatuur en technische installaties. Het doel hierbij is het creëren van inzicht voor de klant, het borgen van (ongeplande) onderhoudsmomenten en archiveren van documenten.

Inzicht en overzicht
Inzicht wordt gecreëerd doordat op verschillende niveaus medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden kunnen bekijken wat de stand van zaken is op het gebied van een bepaald veiligheidsonderwerp. Het borgen van onderhoudsmomenten gebeurt doordat bij de inrichting vaste onderhoudsmomenten (interval) kan worden ingegeven. Als basis hiervoor wordt de interval, zoals dit vanuit wet- en regelgeving vereist is, gebruikt. Partijen die een rol hebben binnen (ongepland) onderhoud worden automatisch tijdig geïnformeerd en kunnen vanuit hun rol de informatie toevoegen of ontsluiten.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Log-IP.nl? Neem contact met ons op.

 

Geen resultaten